Blog

SIC-Catequesi

El secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) fou constituït per la Conferència Episcopal Tarraconense “ad experimentum” el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol de 1973. Des de la seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. Amb aquest organisme els bisbes de la Regió Eclesiàstica Tarraconense volen aconseguir una major comunió interdiocesana i una acció pastoral més coordinada (cf. CPT 142), en unió d’esforços amb els de les Illes Balears, en el camp de la catequesi.
Així, doncs, el SIC és un organisme instituït com a estructura interdiocesana per a col·laborar amb els bisbes en el compliment dels seus deures en el camp de la catequesi (cf. CD 14 i CT 63) i proporcionar ajut eficaç a les diòcesis en matèria de catequesi, a tenor del cànon 775.3 del CIC (cf. DGC 269).

sic-catequesi

Enllaç:
http://www.sic-catequesi.cat